Logg inn

Velkommen til TPM Lean Brukernettverket

Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket

 

Brosjyre Brukernettverket lang versjon

Klikk for å laste ned brosjyren.

TPM-Lean Brukernettverket består av et 60 talls konsern og enkeltbedrifter, som deler Lean kompetanse og erfaringer.

Legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter, men også ut mot interessante TPM-LEAN bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige, Danmark, etc.

Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke sider innen TPM-LEAN. Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte medlemsbedrift.
Videreutvikle kurstilbudet som vil være tilpasset deltakerne i nettverket. Utvikle et tilbud om årlig auditering av prosessene på bedriftene.