Logg inn

Registrer bruker


Du vil motta en e-post for å opprette passord

Velkommen til TPM Lean Brukernettverket

Brukernavn og passord til web:
Alle våre kontaktpersoner har mottatt brukernavn og passord til denne weben.
Trenger flere i din bedrift tilgang kan Lise Mari T. Langkås kontaktes: lise.mari@samarbeidsutviling.no

Brosjyre Brukernettverket lang versjon

Klikk for å laste ned brosjyren.

Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket

TPM-Lean Brukernettverket består av et 60 talls konsern og enkeltbedrifter, som deler Lean kompetanse og erfaringer.

Legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter, men også ut mot interessante TPM-LEAN bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige, Danmark, etc.

Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke sider innen TPM-LEAN. Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte medlemsbedrift.
Videreutvikle kurstilbudet som vil være tilpasset deltakerne i nettverket. Utvikle et tilbud om årlig auditering av prosessene på bedriftene.

Vi har egen Facebook gruppe: TPM Lean Brukernettverket.   Anbefaler alle å søke om medlemskap.

Lauritz Løvø sier:
Flott at nettverket nå har kommet oss opp på FB, tror at dette kan øke interessen for å delta aktivt i brukernettverkets deling av kunnskap og erfaring fra arbeid med LEAN og kontinuerlig forbedring. 
Men ikke minst erfaringer så langt i arbeid med å etablere lærende organisasjoner for å øke muligheten til overlevelse av organisasjonen i et dynamisk marked i stadig endring, der uforutsigbarheten råder.