Kurs

Forbedringsledelse Sommer 2017

Litteratur for kurset Forbedringsledelse: Lean Ledelse for lærende Organisasjoner. (Bjarne Berg Wig) Dette er Lean. (Niklas Modig) Anbefalt: The Toyota Way (Jeffrey Liker) Kursansvarlig: Tom Ivar Omdahl tom.ivar@samarbeidsutvikling.no Tel: 98 20 81 50

Fobedringslederskolen Vinter 2018

Litteratur for kurset Forbedringsledelse: Lean Ledelse for lærende Organisasjoner. (Bjarne Berg Wig) Dette er Lean. (Niklas Modig) Anbefalt: The Toyota Way (Jeffrey Liker) Kursansvarlig: Tom Ivar Omdahl tom.ivar@samarbeidsutvikling.no Tel: 98 20 81 50

Forbedringsleder skolen sommer 2018

Litteratur for kurset Forbedringsledelse: Lean Ledelse for lærende Organisasjoner. (Bjarne Berg Wig) Dette er Lean. (Niklas Modig) Anbefalt: The Toyota Way (Jeffrey Liker) Kursansvarlig: Tom Ivar Omdahl tom.ivar@samarbeidsutvikling.no Tel: 98 20 81 50